Komunikaty Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Od dnia 1 marca 2019 r. kwota świadczenia pieniężnego wynosi 426,58 zł.

Od dnia 1 marca 2019 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 171,41 zł.