"Polsce Wierni" - nr 5/2020

APEL ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP I BWPokladka.maj.2020
Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele...
Nasze pokolenie nie miało łatwego życia. Trudy wojny, ciężki okres powojenny i późniejszy czas wyrzeczeń, kiedy próbowano nas zepchnąć na .......

"KOŚCIUSZKOWCY" W BERLINIE
Wiosną 1945 r. los II wojny światowej był już przesądzony. Na początku kwietnia wojska allianckie, po sforsowaniu Renu, okrążyły ponad ćwierć miliona żołnierzy ........

NORMANDIA - REN - ŁABA
W końcu listopada 1943 r., po zakończeniu przełomowej na froncie wschodnim bitwy stalingradzkiej, odbyła się w Teheranie pierwsza z trzech konferencji ....... 

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź czy masz objawy COVID-19. 

Czytaj więcej