Odznaczenia

Za Wybitne Zasługi ZKRPIBWP - odznaka "Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP" może być nadawana tym osobom i podmiotom, które wcześniej zostały odznaczone odznaką "Za Zasługi dla ZKRPiBWP". W wyjątkowych przypadkach prezes Zarządu Głównego może odstąpić od tego wymagania. 

Wniosek o nadanie Odznaki za wybitne Zasługi dla ZKRP i BWP

 

Odznaka Za Zasługi ZKRPIBWP - Odznaczenie ustanowione na I Kongresie ZKRPiBWP w Warszawie. Oznakę stanowi złocony krzyż patee (43x43 mm) między ramionami którego znajduje się złocony wieniec, w górnej części symbolizujący drut kolczasty, w dolnej – gałązki dębowe. Ramiona krzyża pokrywa granatowa emalia. Pośrodku krzyża okrągła czerwono emaliowana tarcza z nałożonym srebrnym orłem, wokół której biało emaliowana obwódka z napisem „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”

Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla ZKRP i BWP

 

 

Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięcom - Ustanowiony przez naczelną władzę Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 65. rocznicy historycznego zwycięstwa narodów sprzymierzonych w II wojnie światowej, związkowy kombatancki krzyż pamiątkowy "Zwycięzcom 1945" stanowi materialny wyraz wdzięczności należnej członkom Związku za orężny udział w walkach o wyzwolenie kraju

Wniosek odznaczeniowy o nadanie pamiątkowego "Krzyża Czynu Wojennego WP 1943-1945"

Dyplom do Kombatanckiego Krzyża Pamiątkowego "Zwycięzcom 1945" aktualnie pierwsza pozycja na stronie

 

Kombatancki Krzyż Zwycięstwa  - Nadawany jest doceniając działania patriotyczne kombatantów, ustanowiony przez Prezydium Zarządu Głównego ZKRP I BWP w dniu 15 kwietnia 2015r. w  70 rocznice Zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych w II Wojnie Światowej.

Wniosek odznaczeniowy o nadanie Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa

Wniosek odznaczeniowy o nadanie Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa osobom nie posiadającym uprawnień kombatanckich

Dyplom do Kombatanckiego Krzyża Zwycięstwa " 70 Rocznica Zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych" aktualnie ostatnia pozycja na stronie

 

 

Krzyż Czynu Frontowego I i II Armii WP – Nadawany jest w wyrazie uznania za upowszechnianie czynów bohaterstwa i ofiarności polskiego żołnierza, przejawionych w walkach frontowych z niemieckim agresorem w latach II Wojny Światowej.

Dyplom Komitetu Krzyża Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP

 

Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej - Na wniosek Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-Wschodnich II RP Zarząd Główny ZKRPiBWP podjął uchwałę o ustanowieniu odznaki pamiątkowej "Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej".Odznaka, razem z dyplomem, nadawana jest za udział w obronie Polaków na Kresach Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA w latach 1939-1945 oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Wniosek odznaczeniowy o nadanie pamiątkowego "Krzyża Zbrojnego P.S. na Kresach Wschodnich"

Dyplom "Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej"

Legitymacja za zasługi

Legitymacja za wybitne zasługi