Aktualny obowiązujący statut, zatwierdzony na VI Kogresie ZKRP I BWP

Związek jest organizacją kombatantów i weteranów o charakterze wielo- środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów i wdowców po nich.

Pobierz

Program Sanatoryjny 2009 Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Program sanatoryjny Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" polega na organizowaniu dwutygodniowych, bezpłatnych wyjazdów sanatoryjnych do wybranych polskich uzdrowisk. Program przeznaczony jest dla beneficjentów FPNP, ofiar prześladowań nazistowskich (nie obejmuje spadkobierców osób uprawnionych). Fundacja nie ma możliwości finansowania pobytu osób towarzyszących.

read more >>