Uroczystości pogrzebowe płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego

W dniu 14 lipca br. odbył się pogrzeb prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wiceprzewodniczącego Rady Kombatantów przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych płk dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego. Wielce zasłużonego wykładowcy Technicznej Szkoły Wojsk Pancernych w Giżycku, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej.

read more >>

Aktualny obowiązujący statut, zatwierdzony na VI Kogresie ZKRP I BWP

Związek jest organizacją kombatantów i weteranów o charakterze wielo- środowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach: Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz wdów i wdowców po nich.

Pobierz

Program Sanatoryjny 2009 Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Program sanatoryjny Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" polega na organizowaniu dwutygodniowych, bezpłatnych wyjazdów sanatoryjnych do wybranych polskich uzdrowisk. Program przeznaczony jest dla beneficjentów FPNP, ofiar prześladowań nazistowskich (nie obejmuje spadkobierców osób uprawnionych). Fundacja nie ma możliwości finansowania pobytu osób towarzyszących.

read more >>