"Polsce Wierni" - nr 5/2019

okladka.majSPOTKANIE Z ATTACHE FRANCJI I WIELKIEJ BRYTANII
16 listopada 19818 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej Józef Piłsudski wysłał do szefów mocarst depeszę notyfikującą .......

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
W połowie kwietnia br. odbyło się XI, ostatnie posiedzenie Zarzadu Głównego ZKRPiBWP VI kadencji, dotyczące oceny stanu przygotowań .......

WOJSKO POLSKIE PO KAPITULACJI NIEMIEC
Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, podpisana 8/9 maja 1945 r., a tym samym zakończenie działań wojennych w Europie, zastało .......

POLACY W BITWIE O RZYM
Bitwa o Monte Cassino, trwajaca od 11 do 29 maja 1944 r., z udziałem Polaków, była czwartą próbą zdobycia klasztornego wzgórza - klucza do przełamania .......

KOMBATANCI MISJI POKOJOWYCH ONZ
Po uznaniu przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Weteranów uczestników Misji Pokojowych ONZ za kombatantów oraz  decyzji VI Kongresu ZKRPiBWP o zmianie Statutu Związku i poszerzeniu palety członkowskiej o członków nadzwyczajnych .......

Czytaj więcej