"Polsce Wierni" - nr 8/2018

sierpien2018W ROCZNICĘ OSTANIA WARSZAWSKIEGO
O tym czy Powstanie w Warszawie - będace kulminacją "Planu Burza", miało uzasadnienie - militarne, polityczne, społeczne - historycy dyskutują .......

1 AWP W BOJACH NAD WISŁĄ
W lipcu 1944 r. 1 AWP, znajdująca się w odwodzie 1 Frontu Białoruskiego, wprowadzona została do pierwszego rzutu, kontynuując forsowny marsz w kierunku Wisły. Po nieudanych, okupionych cięzkimi stratami .....

Z HISTORII WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 r.
Mimo iż była jednym z epizodów wojny 1920 r., bitwa pod Komarowem weszła przebojem do historii i tradycji jako największe starcie ......

NA PIERWSZEJ LINII
9 lipca 2018 r., po krótkirj chorobie zmarł Prezes Zarzadu Głównego Zwiazku Kombatantów Reczypospolitej polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, ......

Czytaj więcej