"Polsce Wierni" - nr 11/2017

okladka

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZG
W końcu września odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium ZG dotyczˆące problemó—w organizacyjnych i finansowych Zwiˆązku...

W STULECIE NIEPODLOGŁOŚCI
25 maja 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku
2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia...

O TYM WARTO WIEDZIEĆ
UPRAWNIENIA - WYKAZ UPRAWNIEŃ,
UZYSKIWANIE UPRAWNIEŃ cz. 2..

JAN JÓZEF KASPRZYK POWOŁANY NA SZEFA URZĘDU
13 września 2017 r. z rąˆk minister Elżbiety Rafalskiej Jan Jó—zef Kasprzyk odebrał nominację na...

Czytaj więcej