"Polsce Wierni" - nr 07/2017

Z WALK 1 ARMII WP
Zasadnicze uderzenie siłami 47 i 8 Armii Gwardii...

KOBIETA WIELKIEGO SERCA, UCZONA, PATRIOTKA
Maria Skłodowska-Curie...

ZADANIA I PERSPEKTYWY
Zakłada się, że do 2019 r. armia liczyć będzie ponad...

POLEGLI DALEKO OD OJCZYSTEGO DOMU
Była to pierwsza próba desantu aliantów...

Czytaj więcej