Władze

Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Funkcja

Imię i Nazwisko

Okręg

Kontakt

Prezes Zarządu Głównego

Henryk L. KALINOWSKI

Warszawa

22 628 47 46

Wiceprezes

Sekretarz Generalny

Waldemar WOJTAN

Warszawa

22 622 39 38; 515 499 820

Skarbnik

Krzysztof ADAMCZYK

Warszawa

22 629 32 81; 515 499 807

Członkowie Kol./Kol.

Henryk BAJDUSZEWSKI

Gdańsk

fax 58 341 39 83; 58 341 39 53

Członkowie Kol./Kol.

Włodzimierz CZECHOWSKI

Katowice

32 259 93 25

Członkowie Kol./Kol.

Józef KOLEŚNICKI

Warszawa

22 621 12 42

Członkowie Kol./Kol.

Henryk CZERKAS

Lublin

81 532 45 13

Członkowie Kol./Kol.

Edward KOZIOŁ

Kraków

261 131 082

Członkowie Kol./Kol.

Janina MARCINIAK

Warszawa

22 628 18 09

 

Zarząd Główny ZKRPiBWP

Imię i Nazwisko

Okręg

Kontakt

ADAMCZYK Krzysztof

Skarbnik ZG, członek ZG i Prezydium ZG

515 499 807

BAJDUSZEWSKI Henryk

Prezes Pomorskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

58 341 39 53

CHAMIELEC Irena

Wiceprezes Opolskiego ZW w Opolu, członek ZG

784 924 252; sekr. 261 623 751
fax 261623069

CZECHOWSKI Włodzimierz

Prezes Śląskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

32 259 93 25; fax 32 259 71 80
e-mail: zkrpibwp.katowice@op.pl

CZERKAS Henryk

Prezes Lubelskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

81 532 4513

DĄBROWSKI Bogusław

Wiceprezes ZO Zamość, członek ZG

84 627 11 52

DOBRUT Zdzisław

Prezes Świętokrzyskiego ZW, członek ZG

prezes: 502 039 568

sekretariat: 507 139 531

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz

Sekretarz Zachodniopomorskiego ZW, członek ZG

91 433 72 73

IGNACZAK Konstanty

Prezes Dolnośląskiego ZW, członek ZG

71 361 62 12; fax 71 361 15 11

JAGODZIŃSKI Bogdan

Prezes Kujawsko Pomorskiego ZW w Bydgoszczy, członek ZG

52 322 61 01; 52 322 21 28

KALINOWSKI Henryk Leopold

prezes ZG

przewodniczący Komisji Historycznej ZG, członek ZG Przewodniczący KRŚ WP i Prezydium ZG

22 628 47 46

KOLEŚNICKI Józef

Prezes Mazowieckiego ZW w W wie, członek ZG i Prezydium ZG

22 621 12 42; 22 628 18 09

KOZIOŁ Edward

Prezes Małopolskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

261 131 082; 609 409 776;
księgowość 12 455 15 23

KRÓL Marian

Prezes Wielkopolskiego ZW, członek ZG

61 307 20 90
e-mail: sekretariat@kombatancipoznan.pl 

KUS Marcin

Prezes Mazursko Warmińskiego ZW w Olsztynie, członek ZG

89 527 55 55

MARCINIAK Janina

członek ZG i prezydium ZG

22 621 12 42

PIASECKI Stanisław

Wiceprezes Śląskiego ZW, członek ZG

32 259 93 25

SADZYŃSKA Elżbierta

Środ. "Synów Pułku", członek ZG

STYŚ Jan

Prezes Podkarpackiego ZW w Rzeszowie, członek ZG

692 326 903

SZEWCZYK Wacław

Prezes ZO w Ciechanowie, członek ZG

23 672 53 93

TABOR Zdzisław

członek ZG, Podlaski ZW w Białymstoku

85 743 54 05
601 498 832

TRZCIŃSKI Jan

Prezes ZO w Częstochowie, członek ZG

34 324 16 02

WOJTAN Waldemar

Sekretarz Generalny ZG, członek ZG  i Prezydium ZG

22 622 39 38; 515 499 820

WOLANIN Zofia

członek ZG

22 621 12 42

 

Główna Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko Funkcja Okręg
CHRANIUK Ryszard Sekretarz Siedlce
KARBOWNIK Józef Przewodniczący GKR nie wybrano Wiceprzewodniczącego Warszawa
ORŁOWSKA Bernadeta Członek Poznań
RADZIMOWSKI Zdzisław Członek Warszawa
SMOGÓR Henryk Członek KatowiceGłówny Sąd Koleżeński
Imię i Nazwisko Funkcja Okręg
GRABKA Stanisław Członek Gdańsk
LIŚKIEWICZ Wacław Wiceprzewodniczący Warszawa
MAKSYMOWICZ Janusz Przewodniczący GSK Warszawa