Władze

Prezydium Zarządu Głównego ZKRPiBWP

Funkcja

Imię i Nazwisko

Okręg

Kontakt

Prezes Zarządu Głównego

Henryk L. KALINOWSKI

Warszawa

22 628 47 46

Wiceprezes

Janusz MAKSYMOWICZ

Warszawa

22 628 47 46
22 629 32 81

Sekretarz Generalny

Waldemar WOJTAN

Warszawa

22 622 39 38; 515 499 820

Skarbnik

Krzysztof ADAMCZYK

Warszawa

22 629 32 81; 515 499 807

Członkowie Kol./Kol.

Henryk BAJDUSZEWSKI

Gdańsk

fax 58 341 39 83; 58 341 39 53

Członkowie Kol./Kol.

Włodzimierz CZECHOWSKI

Katowice

32 259 93 25

Członkowie Kol./Kol.

Józef KOLEŚNICKI

Warszawa

22 621 12 42

Członkowie Kol./Kol.

Henryk CZERKAS

Lublin

81 532 45 13

Członkowie Kol./Kol.

Edward KOZIOŁ

Kraków

261 131 082

Członkowie Kol./Kol.

Janina MARCINIAK

Warszawa

22 628 18 09

 

Zarząd Główny ZKRPiBWP

Imię i Nazwisko

Okręg

Kontakt

ADAMCZYK Krzysztof

Skarbnik ZG, członek ZG i Prezydium ZG

515 499 807

BAJDUSZEWSKI Henryk

Prezes Pomorskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

58 341 39 53

CHAMIELEC Irena

Wiceprezes Opolskiego ZW w Opolu, członek ZG

784 924 252; sekr. 261 623 751
fax 261623069

CZECHOWSKI Włodzimierz

Prezes Śląskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

32 259 93 25; fax 32 259 71 80
e-mail: zkrpibwp.katowice@op.pl

CZERKAS Henryk

Prezes Lubelskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

81 532 4513

DĄBROWSKI Bogusław

Wiceprezes ZO Zamość, członek ZG

84 627 11 52

DOBRUT Zdzisław

Prezes Świętokrzyskiego ZW, członek ZG

prezes: 502 039 568

sekretariat: 507 139 531

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz

Sekretarz Zachodniopomorskiego ZW, członek ZG

91 433 72 73

IGNACZAK Konstanty

Prezes Dolnośląskiego ZW, członek ZG

71 361 62 12; fax 71 361 15 11

JAGODZIŃSKI Bogdan

Prezes Kujawsko Pomorskiego ZW w Bydgoszczy, członek ZG

52 322 61 01; 52 322 21 28

KALINOWSKI Henryk Leopold

prezes ZG

przewodniczący Komisji Historycznej ZG, członek ZG Przewodniczący KRŚ WP i Prezydium ZG

22 628 47 46

KOLEŚNICKI Józef

Prezes Mazowieckiego ZW w W wie, członek ZG i Prezydium ZG

22 621 12 42; 22 628 18 09

KOZIOŁ Edward

Prezes Małopolskiego ZW, członek ZG i Prezydium ZG

261 131 082; 609 409 776;
księgowość 12 455 15 23

KRÓL Marian

Prezes Wielkopolskiego ZW, członek ZG

61 307 20 90
e-mail: sekretariat@kombatancipoznan.pl 

KUS Marcin

Prezes Mazursko Warmińskiego ZW w Olsztynie, członek ZG

89 527 55 55

MARCINIAK Janina

członek ZG i prezydium ZG

22 621 12 42

PIASECKI Stanisław

Wiceprezes Śląskiego ZW, członek ZG

32 259 93 25

SADZYŃSKA Elżbierta

Środ. "Synów Pułku", członek ZG

STYŚ Jan

Prezes Podkarpackiego ZW w Rzeszowie, członek ZG

692 326 903

SZEWCZYK Wacław

Prezes ZO w Ciechanowie, członek ZG

23 672 53 93

TABOR Zdzisław

członek ZG, Podlaski ZW w Białymstoku

85 743 54 05
601 498 832

TRZCIŃSKI Jan

Prezes ZO w Częstochowie, członek ZG

34 324 16 02

WOJTAN Waldemar

Sekretarz Generalny ZG, członek ZG  i Prezydium ZG

22 622 39 38; 515 499 820

WOLANIN Zofia

członek ZG

22 621 12 42

 

Główna Komisja Rewizyjna

Imię i Nazwisko Funkcja Okręg
CHRANIUK Ryszard Sekretarz Siedlce
KARBOWNIK Józef Przewodniczący GKR nie wybrano Wiceprzewodniczącego Warszawa
ORŁOWSKA Bernadeta Członek Poznań
RADZIMOWSKI Zdzisław Członek Warszawa
SMOGÓR Henryk Członek KatowiceGłówny Sąd Koleżeński
Imię i Nazwisko Funkcja Okręg
GRABKA Stanisław Członek Gdańsk
LIŚKIEWICZ Wacław Wiceprzewodniczący Warszawa
Przewodniczący GSK