img_2012_05_03.jpg, 154kB img_2012_05_03_2.jpg, 38kB

REGULAMIN
nadawania odznaki (komandorii) "Za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych"

1. Odznaka "Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP" może być nadawana tym osobom i podmiotom, które wcześniej zostały odznaczone odznaką "Za Zasługi dla ZKRPiBWP". W wyjątkowych przypadkach prezes Zarządu Głównego może odstąpić od tego wymagania.
2. Wnioski o nadanie odznaki składają:
a) członkowie naczelnych władz Związku,
b) prezesi Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych,
c) przewodniczący Krajowych Rad Środowiskowych.
3. Wnioski rozpatrywane są przez Kapitułę odznaki. Przewodniczącym Kapituły jest prezes Zarządu Głównego, który powołuje kanclerza, sekretarza i dwóch członków kapituły spośród kawalerów Odznaki "Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP".
4. Odznaka jest jednostopniowa na wstążce.
5. Ewidencję nadawanych odznak prowadzi Biuro Zarządu Głównego.
6. Legitymację odznaki podpisuje prezes Zarządu Głównego.
7. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się w formie uroczystej.
8. Odznaki nadawane na wnioski przesyłane przez Zarządy Wojewódzkie/Okręgowe i Rady Środowiskowe przekazywane są za zwrotem kosztów ich wytworzenia. Odznaki nadawane przez kierownictwo Zarządu Głównego po akceptacji prezesa obciążają fundusz statutowy Zarządu Głównego. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach prezes Zarządu Głównego może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów przyznanego odznaczenia z funduszu statutowego Zarządu Głównego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 8 czerwca 2011 r.

Zarząd Główny ZKRPiBWP
prezes
płk inż. HENRYK STRZELECKI

powrót